شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1393 سالنامه های آماری استان اردبیل سالنامه های آماری استان آذربایجان شرقی سالنامه های آماری استان هرمزگان
شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1392 نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی گزیده نتایج سرشماری نقاط روستایی سال 1390 بهای فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور
سالنامه های آماری استان چهارمحال و بختیاری سالنامه های آماری استان گیلان سالنامه های آماری استان مرکزی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1391
شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1395 شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1394 سالنامه های آماری استان خراسان شمالی سالنامه های آماری استان سمنان
سالنامه های آماری استان ایلام سالنامه های آماری استان البرز سالنامه های آماری استان اصفهان شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1396
سالنامه های آماری استان خراسان جنوبی سالنامه های آماری استان تهران سالنانمه های آماری استان بوشهر سالنامه های آماری استان آذربایجان غربی
سالنامه های آماری استان سیستان و بلوچستان سالنامه های آماری استان زنجان سالنامه های آماری استان خوزستان سالنامه های آماری استان خراسان رضوی
سالنامه های آماری استان کردستان سالنامه های آماری استان قم سالنامه های آماری استان قزوین سالنامه های آماری استان فارس
سالنامه های آماری استان گلستان سالنامه های آماری استان کهگیلویه و بویراحمد سالنامه های آماری استان کرمانشاه سالنامه های آماری استان کرمان
سالنامه های آماری استان یزد سالنامه های آماری استان همدان سالنامه های آماری استان مازندران سالنامه های آماری استان لرستان
شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1398 شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1397